Nieuws

Betaal uw LB / BTW op tijd


24 december 2013

Per 1 januari 2014 worden de straffen voor het opzettelijk niet tijdig betalen van de
loon- en omzetbelasting aangescherpt.

Het kabinet heeft een strafrechtelijke aanpak ingevoerd: de niet tijdige
betaling
kan bestraft worden met een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar,
of een boete die kan oplopen tot maximaal € 78.000.

Slepen met de loon- en omzetbelasting wordt zo wel erg risicovol.

U bent gewaarschuwd.


Van de vereiste opzet is uiteraard geen sprake bij goedwillende ondernemers
die al dan niet tijdelijk in betalingsproblemen zitten en
tijdig uitstel van betaling
hebben gevraagd voor de afdracht van de loon- of omzetbelasting.

Betaal uw LB / BTW op tijd !

Terug