Nieuws

Eén bankrekeningnummer v. uitbetaling.

De Belastingdienst accepteert vanaf 1 december 2013 per belastingplichtige nog maar één bankrekeningnummer voor de uitbetaling van belastingteruggaven en toeslagen. Dat bankrekeningnummer moet op naam staan van de 

belastingplichtige zelf, van degene die recht heeft op de uitbetaling. 
Voor enkele betalingen geldt een uitzondering op deze regel. Denk aan de

betaling aan bewindvoerders en schuldhulpverleners,
de curator in een faillissement, of aan een
onderneming
die een kindercentrum of een gastouderbureau exploiteert.
 

Terug