Administratie

Een essentieel aspect

De administratie is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Naast de wettelijke verplichting om een correcte administratie te voeren geeft deze inzicht in de resultaten van je onderneming of organisatie zodat je adequaat kunt reageren op veranderingen. Bovendien helpt een goede administratie bij een tijdige en soepele 
fiscale afwikkeling van je verplichtingen.
Door je administratie uit te besteden, kun je je concentreren op het ondernemen. Doordat je voldoet aan de wettelijke eisen en jouw beslissingen gebaseerd zijn op actuele, correcte cijfers zorg je dat je niet voor verrassingen komt te staan.

Finestor helpt zowel startende als bestaande ondernemingen bij het opzetten of organiseren van een administratie. Voordat deze wordt opgezet, bepalen we in oriënterende gesprekken welke informatie je, in het belang van de bedrijfsvoering, uit de administratie wilt halen. Reeds bestaande administraties kunnen we toetsen op efficiëntie en vervolgens optimaliseren.

Geheel of gedeeltelijk?
Je kunt je administratie geheel of gedeeltelijk onderbrengen bij Finestor. Je kunt er voor kiezen om maandelijks je facturen en bonnen aan te leveren die vervolgens worden verwerkt of je kunt er voor kiezen om zelfstandig te werken met een boekhoudpakket dat wordt aangeleverd door Finestor. In dit geval houdt je zelf alles bij en biedt Finestor -waar nodig- hulp, advies en een uiteindelijke controle voor een afsluiting.  

Afbeeldingen/zwartwit.jpg